Pauline Gutter :: Publications

  • Mynhardt, D. 2015. Melankolie in gekose werke van Pauline Gutter. North-West University
  • Venter, WP. 2014. Landskapskildering as ver-beeld-ing van die liminale in geselekteerde werke van Pauline Gutter. North-West University
  • Joubert, J. 2015. Gebrokenheid en geweld : enkele voorbeelde van hedendaagse Suid-Afrikaanse kuns : godsdienswetenskappe. Litnet Akademies : ‘n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Natuurwetenskappe, Regte en Godsdienswetenskappe Vol. 12, No. 3
  • Lüneburg, Nathani. 2012. The Terra series: ‘Terra Firma’, ‘Terra Nullius’, ‘Terra Incognita’, ‘Terra Pericolosa’. de arte, Volume 47, 2012 – Issue 86

To read two previous exhibition catalogues: PURGATORIUM and STAND